Място от група “Повишена пожарна опасност” клас П-IIа

Цена

1.20 лв.6.00 лв.

Описание

Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно „КЛАС П-I”, „КЛАС П-II”, „КЛАС П-IIa” или „КЛАС П-III”.