Място от група „Експлозивна опасност” Зона – 21

Цена

1.20 лв.6.00 лв.

Описание

Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, съответно:

– при смес на горими газове, пари или мъгла с въздуха – „ЗОНА 0”, „ЗОНА 1” или „ЗОНА 2”;

– при смес на горими прахове – „ЗОНА 20”, „ЗОНА 21” или „ЗОНА 22”.