/ / / / Инструкция за безопасна работа с каменотрошачка

Инструкция за безопасна работа с каменотрошачка

Цена

6.00 лв.

Описание

  •  Изисквания към персонала, допускан до работа и експлоатация на машината:
  • Работещия на каменотрошачка е длъжен:
  •  Подаването на скална маса да става така, че да се предотврати обратно изхвърляне на скалани късове.
  •  Забранено е да се работи с каменотрошачна машина когато:.Забранено е по време на движение на трошачката:
  • Забранено е да се поставят железни лостове, шила, куки или друг вид приспособления между челюстите и конусите или нанасят удари върху материалите с цел отдръстване на трошачката, когато тя е в движение.
  • Ремонтните дейности и почистването на каменотрошачката да се извършат при спазване на следните условия: