• информационна табела за строителен обектинформационна табела за строителен обект

    Информационна табела за строителен обект

    Оценено на 0 от 5
    15.00 лв.42.00 лв.

    Информационна табела за строителен обект – Знаци и табели за строителен обекти Табелата се поставя на оградата на обекта съгласно изискванията на чл. 30, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни дейности. Предлага се във вид…