• Инструкция за безопасна работа с каменотрошачка

    Оценено на 0 от 5
    6.00 лв.

     Изисквания към персонала, допускан до работа и експлоатация на машината: Работещия на каменотрошачка е длъжен:  Подаването на скална маса да става така, че да се предотврати обратно изхвърляне на скалани късове.  Забранено е да се работи с каменотрошачна машина когато:.Забранено е по време на движение на трошачката: Забранено е да се поставят железни лостове, шила,…