• Опасност ! Наличие на окислители

  Опасност ! Наличие на окислители

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност ! Наличие на окислители  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC…

 • Опасност ! Нейонизиращо лъчение

  Опасност ! Нейонизиращо лъчение

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност ! Нейонизиращо лъчение  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио….

 • Опасност ! Открит източник на напрежение

  Опасност ! Открит източник на напрежение

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност ! Открит източник на напрежение  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо…

 • Опасност ! Отровни вещества

  Опасност ! Отровни вещества

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност ! Отровни вещества  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио….

 • Опасност ! Светлинно лъчение

  Опасност ! Светлинно лъчение

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност ! Светлинно лъчение  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио….

 • Опасност ! Термично лъчение

  Опасност ! Термично лъчение

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност ! Термично лъчение  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио….

 • Опасност ! Запалими вещества

  Опасност от взрив при отваряне

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност от взрив при отваряне  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC…

 • Опасност от смазване ъглово постъпателен механизъм

  Опасност от смазване ъглово постъпателен механизъм

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност от смазване ъглово постъпателен механизъм – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC…

 • Опасност от спъване - неравности по пода

  Опасност от спъване – неравности по пода

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност от спъване – неравности по пода – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено…

 • Опасност от спъване - препятствия по пода

  Опасност от спъване – препятствия по пода

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност от спъване – препятствия по пода – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено…

 • Опасност от удар - нисък праг

  Опасност от удар – нисък праг

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност от удар – нисък праг  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо…

 • Опасност! Валов предавателен механизъм

  Опасност! Валов предавателен механизъм

  Оценено на 0 от 5
  0.80 лв.10.80 лв.

  Опасност! Валов предавателен механизъм  – предупредителен знак Предлага се във вид на : стикер табела от ПВЦ – 5mm табела от Еталбонд – 3mm Размери : 10×10 см 15×15 см 20×20 см 30×30 см -устойчива на атмосферни влияния -UV защита 5 г. трайност Всички знаци са изработени  с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио….