|

Намалено работно време

Намаленото работно време по чл. 137 от КТ, има по-кратка продължителност от установената в чл. 136 от КТ нормална продължителност на работното време. Поради неблагоприятни или други специфични условия на труд, възрастови граници или други…

|

Работно време

Работното време е едно от измерванията на всеки вид труд и представлява период от време, в реализира трудовата дейност. То е присъща мярка за редица права и задължения на работника или служителя, които са пряко…

Длъжностна характеристика на длъжността Пиколо

Длъжностна характеристика на длъжността Пиколо Длъжностна характеристика на длъжността Пиколо,Длъжностна характеристика Пиколо,Пиколо,Пиколо в ресторант длъжностна характеристика,Длъжностна характеристика пиколо блок маса,51511002,НКПД 51511002 І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 1….

Длъжностна характеристика на длъжността Работник кухня

Длъжностна характеристика на длъжността Работник кухня,Длъжностна характеристика Работник кухня,Работник кухня,НКПД 94120003,Работник кухня нкпд,Длъжностна характеристика работник кухня, 94120003,Длъжностна характеристика помощник кухня ,94120002,Длъжностна характеристика работник кухня в детска градина,Длъжностна характеристика помощник кухня (без домашен),Длъжностна характеристика мияч съдове…

Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник

Длъжностна характеристика на длъжността Монтажник,Длъжностна характеристика Монтажник,Монтажник,73222006,НКПД 73222006,Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация) – НКПД 71362002,ОВ и ВиК,Монтажник ОВ и ВиК,Вътрешни ВиК мрежи,Външни ВиК мрежи,Монтажник-ВиК,ОВ,соларни и газови инсталации І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Обобщено описание на работата,…

Длъжностна характеристика на длъжността Компютърен оператор

Длъжностна характеристика на длъжността компютърен оператор,Оператор на компютър,35113002 ,Компютърен оператор,41321001 ,Оператор, въвеждане на данни,Дл.характеристика оператор въвеждане на данни,Специалист обработка на данни длъжностна характеристика,Оператор въвеждане на данни заплата,Оператор база данни заплата,Оператор на компютър текстообработване,Администратор база данни,Оператор…

Длъжностна характеристика на длъжността Управител продажби и маркетинг

Длъжностна характеристика на длъжността Управител продажби и маркетинг,Длъжностна характеристика Управител продажби и маркетинг,Мениджър покупки продажби,Управител продажби и маркетинг,12216002,НКПД 12216002,Длъжностна характеристика на специалист Маркетинг и комуникации,Маркетинг,Продажби и маркетинг

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър връзки с обществеността

Длъжностна характеристика на длъжността Мениджър връзки с обществеността,Длъжностна характеристика Мениджър връзки с обществеността,Мениджър връзки с обществеността,Връзки с обществеността,12226003,НКПД 12226003,Информация и връзки с обществеността,Връзки с обществеността и протокол І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Обобщено описание на работата,…

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител отдел човешки ресурси

Длъжностна характеристика на длъжността Ръководител отдел човешки ресурси,Длъжностна характеристика Ръководител отдел човешки ресурси,Ръководител отдел човешки ресурси,Длъжностна характеристика на Специалист Човешки ресурси,12126003,НКПД 12126003,Дл. характеристика- ТРЗ,Човешки ресурси,Личен състав,Ръководител отдел управление и развитие на човешките ресурси І. ОПИСАНИЕ…

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар

Длъжностна характеристика на длъжността Лекар,22117001,Задълженията се определят с длъжностна характеристика,Длъжностна характеристика Лекар, началник клинична лаборатория,Можете да изтеглите длъжностната характеристика за длъжността Лекар, началник клинична лаборатория, с клас по НКПД: Ръководители и код,Длъжностна характеристика Лекар,Лекар І….