Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство – вариант 2

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство – вариант 2

Знак указващ местонахождението на ръчно задействащо се пожарогасително или пожароизвестително устройство.

Всички знаци са изработени с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са със същото изпълнение на повърхността каширано върху основа от 5 мм разпенено PVC. Самозалепващите стикери са подходящи за монтаж върху гладки и чисти повърхности, а табелите могат да се поставят на определените им места посредством монтажна лента, лепило или с винтове. Знаците и табелите на zbut-market.eu са с гарантирано качество и в съответствие с българската нормативна уредба и международните стандарти.

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Ръчно задействащо се пожарогасително или известително устройство

Знак указващ местонахождението на ръчно задействащо се пожарогасително или пожароизвестително устройство. Всички знаци са изработени с висока резолюция върху висококачествено самозалепващо PVC фолио. Табелите са със същото изпълнение на повърхността каширано върху основа от 5 мм разпенено PVC. Самозалепващите стикери са подходящи за монтаж върху гладки и чисти повърхности, а табелите могат да се поставят…